Avisse s.r.o.

 

Společnost Avisse s.r.o. byla založena v roce 2007 jako komerční partner Občanského sdružení Apogeum, které se tvorbou audio popisu pro nevidomé zabývá již od roku 2002.
Hlavním důvodem založení společnosti Avisse s.r.o., byl zájem o komerční výrobu filmů s audio popisem pro těžce zrakově postižené.

Vysoká kvalita zpracování scénářů a výroby audio popisů, vychází z dlouholeté praxe  i spolupráce se zahraničními partnery.

Výrobní  tým společnosti Avisse s.r.o. tvoří původní a stálí spolupracovníci Občanského sdružení Apogeum.


Apogeum InternetRegion WCM Alff trnka.biz